Besplatna navigacija putem Nokia Ovi Mapsa

by


ovi-maps

Nokia je priopćila da od danas svi Nokia smartphone uređaju dobivaju mogućnost besplatne glasovne navigacije putem Ovi Mapsa. Sve što trebate je skinuti na vaš Nokia smartphone novu 3.3 verziju Ovi Mapsa.
Vjerujemo da će nakon ovoga potražnja za Garmin-om, TomTom-om te ostalim navigacijskim aplikacijama pasti. Ova navigacija je dostupna u cijelom svijetu te nezahtjeva dodatno spajanje na internet.

Ovdje možete pogledati da li je vaš Nokia smartphone podržan.

Izvor

Rasprava